Hem | Om Moheda Bio | Biljettbokning | Försäljning | Historia | Programblad | Salongen

Moheda Bio visade sin första film, Pongo och de 101 dalmatinerna, 1995.

År 2002 utsågs Moheda Bio till årets Våra gårdar-biograf.

Moheda bio har sedan starten 1995 med stor målmedvetenhet utvecklat en biografverksamhet som är väl lokalt förankrad. Trots sin småskalighet kan Moheda bio idag uppvisa en mycket hög standard vad gäller visningskvalité och komfort, där biografkulturen satts i centrum. Detta får anses som ovanligt på små biografer som inryms i allmänna samlingslokaler, men inte desto mindre eftersträvansvärt. Moheda bio är mycket ambitiös och öppen för nytänkande vilket bl.a. avspeglar sig i ett kontinuerligt studiecirkelarbete för att vidareutbilda medarbetare. De har även ett väl organiserat publikarbete där en hemsida och ett programblad till alla hushåll är några av hörnpelarna.

Moheda Bio - Årets Våra gårdar-biograf 2002

Dessutom har Moheda bio lyckats kombinera en framgångsrik scoutverksamhet med bioverksamhet så att dessa verksamheter förstärker varandra. En lustfylld gemenskap, kombinerat med inflytande och vidareutbildning tycks vara det som driver medarbetarna till nya utmaningar och drar in publiken som medaktör i engagemanget.

Våra gårdar

Hem | MOHEDA BIO använder Cookies |